MITÄ PARTIO ON?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista. Täällä Suomessa meitä partiolaisia on noin 65 000 tuhatta. Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. 

Partiotoiminnan ydin on partio-ohjelma, joka perustuu partion arvoihin ja ihanteisiin. Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla ja sen avulla pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet. Partiossa vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset mahdollistavat partiotoiminnan omalla panoksellaan.

Mitä partiossa tehdään?

Partio on monipuolinen harrastus, jossa voidaan tehdä laajasti erilaisia asioita. Partiossa mm. voi tutustua uusiin ihmisiin, retkeillä luonnossa, yöpyä teltassa sekä osallistua erilaisille leireille, leikkiä kavereiden kanssa, oppia tekemällä, harjoitella vastuun ottamista sekä johtajuustaitoja, tavata kavereita sekä tietenkin pitää kivaa. Partiossa vain taivas on rajana!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on TT-Partio-UusiLupaus-stillit-2-768x578-1.jpg

Partiolaisten tunnus

Ole valmis!

Partioihanteet

  • Kunnioittaa toista ihmistä
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • Olla luotettava
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • Kehittää itseään ihmisenä
  • Etsiä elämän totuutta

Partioaate

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Partioihanteet, partiolupaus ja tunnus kuvaavat lyhyesti ja ytimekkäästi partion arvopohjaa. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.