Peruutusohjeet

Lippukunnan tapahtumat

Tapahtuman voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen tapahtumamaksun saa takaisin vain lääkärintodistusta vastaan. Ilmoita aina peruutuksesta tapahtuman johtajalle tai yhteyshenkilölle. Retkimaksuihin voi hakea vapautusta olemalla yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Piirin tapahtumien osallistumismaksut ja osallistumisen peruminen

Lippukunta haluaa kannustaa eri-ikäisiä jäseniään osallistumaan lippukunnan omien tapahtumien lisäksi myös muun muassa partiopiirin järjestämiin tapahtumiin maksamalla näiden osallistumis- ja yhteiskuljetusmaksuja. Lippukunta ei kuitenkaan maksa kuluja, jos osallistuminen perutaan viimeisen peruutuspäivän jälkeen vastoin piirin määrittelemiä kyseisen tapahtuman peruutusohjeita eli esim. ilman lääkärintodistusta, jos sitä on vaadittu.

Näissä tilanteissa lippukunta siis laskuttaa osallistujilta piirin meiltä laskuttamat maksut. Peruutukset täytyy piirin tapahtumissa joka tapauksessa aina hoitaa ilmoittautumisen yhteydessä saatujen ohjeiden mukaan suoraan tapahtuman järjestäjille, jotta he pysyvät ajantasalla osallistujien määrästä.

Kilpailuihin ilmoittautuminen ja maksut ovat usein kisavartiokohtaisia ja silloin varsinainen ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään yleensä johtajan kautta. Jos ohjeiden vastaisia peruuttamisia on kisojen osalta niin monta, että vartion osallistuminen joudutaan perumaan kokonaan, niin myös kisoihin liittyvien maksujen laskutusta osallistujilta voidaan harkita. Tällöin vartiokohtainen maksu jaetaan peruneiden kesken