Saavutettavuus

Yleistä saavutettavuudesta

Lippukunta pyrkii ottamaan toiminnassa huomioon saavutettavuuden eri ulottuvuudet. Kolomme tarjoaa hyvät tilat harrastaa ja tämän lisäksi pyrimme kehittämään toimintaamme partion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiseksi.

Partion jäsenmaksuvapautus: Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, pois lukien heinä-elokuu. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry. Lisätietoa jäsenmaksuvapautuksesta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Lippukunnan lainavarusteet: Jos huomaat, että sinulta puuttuu jokin tapahtumaan tarvittava retkivaruste, ole yhteydessä ryhmänjohtajaasi. Lippukunnallamme on jonkin verran erilaisia retkivarusteita lainattavaksi.

Tapahtumien osallistumismaksun tuki: Lippukunnaltamme voi hakea maksuavustuksia tapahtumiin. Jos koet tarvitsevasi rahallista avustusta partiotapahtuman osallistumis- tai kuljetusmaksuihin, olethan yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Turva-aikuiset

Lippukunnalla on kaksi turva-aikuista, Tytti Kankaristo ja Sanni Salonen. Turva-aikuisen tehtävänä on tuntea turvallisesti yhdessä-ohje, olla lippukunnan ryhmänjohtajien tukena tilanteessa kuin tilanteessa, toimia yhteyshenkilönä piirin ja viranomaisten kanssa sekä selvittää tarvittaessa vapaaehtoisen rikostaustaote. Lippukunta vaatii myös muilta johtajiltaan turvallisesti yhdessä-koulutuksen.

Kolon saavutettavuus

Taloon on esteetön kulku ja sisältä löytyy esteettömän wc:n lisäksi myös sukupuolineutraalit wc-tilat aivan kolohuoneemme vierestä rakennuksen toisesta päästä.

Saapuminen Poikluoman seurakuntatalolle (eli kololle)

Poikluoman seurakuntatalolle (Poikluomantie 9, Kaarina) pääsee julkisilla ja omalla autolla. Poikluoman seurakuntatalolla on tavallisten parkkipaikkojen lisäksi myös muutama LE-autopaikka. Joukkoliikenne Föli kuljettaa Piispanristin Prismalle asti ja siitä on noin 500m seurakuntatalolle. Partio-toiminta on pääsääntöisesti rakennuksen toisessa päässä ja viikkokerroille kuljetaan sen pään ovesta.

Kestävästi partiossa

Lippukunnalle on myönnetty kesällä 2023 Kestävästi partiossa-tunnus. Kestävästi partiossa -tunnus on työkalu, joka tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa hiilineutraalimmaksi. Tunnus on osa partion strategiaa ja se tukee partion 2030 hiilineutraaliustavoitteita. Meillä RajakivenKiertäjissä halutaan myös toimia vastuullisemmin ja siksi tunnus on oiva työkalu siihen.

Helppo tulla-tunnus lippukuntien tapahtumissa

Lippukunnan tapahtumia suunnitellessa pyrimme ottamaan huomioon Helppo Tulla tunnuksen osa-alueita. Olethan yhteydessä tapahtuman johtajaan, jos sinulla on kysyttävää tapahtuman saavutettavuudesta.